Cơ Bi a hoa văn nàng Kiều

(N/A)
Liên hệ
Mới

Cơ Bi a hoa văn nàng Kiều

(N/A)
Liên hệ
Mã số
126
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn Bi-a ALEX 9019 Premium Billiards (Liên doanh)

(N/A)
28,000,000 đ
-
26,000,000 đ
Mới

Bàn Bi-a ALEX 9019 Premium Billiards (Liên doanh)

(N/A)
28,000,000 đ
-
26,000,000 đ
Mã số
120
Thương hiệu
Alex
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn Bi-a Brunswick 9019 Nhập Khẩu Đài Loan

(N/A)
36,000,000 đ
-
35,000,000 đ
Mới

Bàn Bi-a Brunswick 9019 Nhập Khẩu Đài Loan

(N/A)
36,000,000 đ
-
35,000,000 đ
Mã số
119
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bi-a Aileex 9018 nhập khẩu

(N/A)
32,000,000 đ
-
31,000,000 đ
Mới

Bàn bi-a Aileex 9018 nhập khẩu

(N/A)
32,000,000 đ
-
31,000,000 đ
Mã số
Aileex 9018
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bi-a Aileex 9019 nhập khẩu

(N/A)
42,000,000 đ
-
40,000,000 đ
Mới

Bàn bi-a Aileex 9019 nhập khẩu

(N/A)
42,000,000 đ
-
40,000,000 đ
Mã số
Aileex 9019
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bi lắc nhập khẩu JX- 101B

(N/A)
6,300,000 đ
Mới

Bàn bi lắc nhập khẩu JX- 101B

(N/A)
6,300,000 đ
Mã số
JX- 101B
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bi lắc nhập khẩu JX- 101A

(N/A)
6,300,000 đ
Mới

Bàn bi lắc nhập khẩu JX- 101A

(N/A)
6,300,000 đ
Mã số
JX- 101A
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bóng bàn siêu bền

( Nhập khẩu )
5,100,000 đ
-
4,500,000 đ
Mới

Bàn bóng bàn siêu bền

( Nhập khẩu )
5,100,000 đ
-
4,500,000 đ
Mã số
BB002
Bảo hành
18 tháng
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bóng bàn TCL-D2

( Việt Nam )
4,200,000 đ
Mới

Bàn bóng bàn TCL-D2

( Việt Nam )
4,200,000 đ
Mã số
TCL-D2
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn Billiard, Bida, Bi-a

Bàn Bi-a ALEX 9019 Premium Billiards (Liên doanh)

(N/A)
28,000,000 đ
-
26,000,000 đ
Mới

Bàn Bi-a ALEX 9019 Premium Billiards (Liên doanh)

(N/A)
28,000,000 đ
-
26,000,000 đ
Mã số
120
Thương hiệu
Alex
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn Bi-a Brunswick 9019 Nhập Khẩu Đài Loan

(N/A)
36,000,000 đ
-
35,000,000 đ
Mới

Bàn Bi-a Brunswick 9019 Nhập Khẩu Đài Loan

(N/A)
36,000,000 đ
-
35,000,000 đ
Mã số
119
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn Bi-a ALEX 9018 Premium Billiards (Liên Doanh)

(N/A)
22,000,000 đ
-
20,000,000 đ

Bàn Bi-a ALEX 9018 Premium Billiards (Liên Doanh)

(N/A)
22,000,000 đ
-
20,000,000 đ
Mã số
118
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn Bi-a ALEX 9017 Premium Billiards (Liên Doanh)

(N/A)
22,000,000 đ
-
20,000,000 đ

Bàn Bi-a ALEX 9017 Premium Billiards (Liên Doanh)

(N/A)
22,000,000 đ
-
20,000,000 đ
Mã số
117
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn Bi-a ALEX 9018 Special Billiards

(N/A)
14,000,000 đ
-
13,000,000 đ

Bàn Bi-a ALEX 9018 Special Billiards

(N/A)
14,000,000 đ
-
13,000,000 đ
Mã số
116
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn Bi-a ALEX 01

(N/A)
5,500,000 đ
-
4,500,000 đ

Bàn Bi-a ALEX 01

(N/A)
5,500,000 đ
-
4,500,000 đ
Mã số
85
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn Bi-a ALEX 05

(N/A)
9,000,000 đ
-
8,000,000 đ

Bàn Bi-a ALEX 05

(N/A)
9,000,000 đ
-
8,000,000 đ
Mã số
84
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn Bi-a ALEX 02

(N/A)
6,500,000 đ
-
5,500,000 đ

Bàn Bi-a ALEX 02

(N/A)
6,500,000 đ
-
5,500,000 đ
Mã số
83
Thương hiệu
Alex
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn Bi-a ALEX 9017 Special Billiards

(N/A)
14,000,000 đ
-
13,000,000 đ

Bàn Bi-a ALEX 9017 Special Billiards

(N/A)
14,000,000 đ
-
13,000,000 đ
Mã số
82
Thương hiệu
Alex
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn Bi-a CAROOM AILEEX

( Taiwan )
Liên hệ

Bàn Bi-a CAROOM AILEEX

( Taiwan )
Liên hệ
Mã số
81
Thương hiệu
Alex
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Phụ kiện Bida, Bi-a

Đầu Cơ Tokyo Nhập Khẩu

(N/A)
Liên hệ

Đầu Cơ Tokyo Nhập Khẩu

(N/A)
Liên hệ
Mã số
125
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Nỉ Aileex 888 Tournamen Màu Xanh Dương

(N/A)
Liên hệ

Nỉ Aileex 888 Tournamen Màu Xanh Dương

(N/A)
Liên hệ
Mã số
123
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Nỉ Andy 888 Tournament Màu Đỏ

(N/A)
Liên hệ

Nỉ Andy 888 Tournament Màu Đỏ

(N/A)
Liên hệ
Mã số
122
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Nỉ Aileex 888 Tounament Màu Thi Đấu

(N/A)
Liên hệ

Nỉ Aileex 888 Tounament Màu Thi Đấu

(N/A)
Liên hệ
Mã số
121
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Keo Dán Đầu Cơ 401 Hàn Quốc

(N/A)
Liên hệ

Keo Dán Đầu Cơ 401 Hàn Quốc

(N/A)
Liên hệ
Mã số
115
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Tấm Phủ Bàn

(N/A)
Liên hệ

Tấm Phủ Bàn

(N/A)
Liên hệ
Mã số
113
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Tam Giác Nhựa Cao Cấp

(N/A)
Liên hệ

Tam Giác Nhựa Cao Cấp

(N/A)
Liên hệ
Mã số
112
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Phíp Nhựa

(N/A)
Liên hệ

Phíp Nhựa

(N/A)
Liên hệ
Mã số
109
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Nơ Vàng

(N/A)
Liên hệ

Nơ Vàng

(N/A)
Liên hệ
Mã số
108
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Nết Đồng Cao Cấp

(N/A)
Liên hệ

Nết Đồng Cao Cấp

(N/A)
Liên hệ
Mã số
106
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Gậy - cơ cao cấp

Cơ Bi A Ngọn Ghép S8 Leadsuper cao cấp

(N/A)
Liên hệ

Cơ Bi A Ngọn Ghép S8 Leadsuper cao cấp

(N/A)
Liên hệ
Mã số
128
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Cơ bi a Leadsuper hoa văn bông đầu 12mm

(N/A)
Liên hệ

Cơ bi a Leadsuper hoa văn bông đầu 12mm

(N/A)
Liên hệ
Mã số
127
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Cơ Bi a hoa văn nàng Kiều

(N/A)
Liên hệ
Mới

Cơ Bi a hoa văn nàng Kiều

(N/A)
Liên hệ
Mã số
126
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Cơ Đài Loan

(N/A)
Liên hệ

Cơ Đài Loan

(N/A)
Liên hệ
Mã số
124
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn Bi lắc

Bàn bi lắc nội XT 01A

(N/A)
4,500,000 đ

Bàn bi lắc nội XT 01A

(N/A)
4,500,000 đ
Mã số
XT 01A
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bi lắc nhập khẩu JX-117

(N/A)
7,000,000 đ

Bàn bi lắc nhập khẩu JX-117

(N/A)
7,000,000 đ
Mã số
JX-117
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bi lắc nhập khẩu JX- 125

(N/A)
Liên hệ

Bàn bi lắc nhập khẩu JX- 125

(N/A)
Liên hệ
Mã số
JX- 125
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bi lắc nhập khẩu JX- 101D

(N/A)
6,300,000 đ

Bàn bi lắc nhập khẩu JX- 101D

(N/A)
6,300,000 đ
Mã số
JX- 101D
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bi lắc nhập khẩu JX- 101A

(N/A)
6,300,000 đ
Mới
Nổi bật

Bàn bi lắc nhập khẩu JX- 101A

(N/A)
6,300,000 đ
Mã số
JX- 101A
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bóng bàn

Bàn bóng bàn nhập khẩu

( Nhập khẩu )
3,900,000 đ
-
3,500,000 đ
-10%
Mua nhiều

Bàn bóng bàn nhập khẩu

( Nhập khẩu )
3,900,000 đ
-
3,500,000 đ
Mã số
BB001
Bảo hành
24 tháng
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bóng bàn siêu bền

( Nhập khẩu )
5,100,000 đ
-
4,500,000 đ
Mới
-20%
Nổi bật

Bàn bóng bàn siêu bền

( Nhập khẩu )
5,100,000 đ
-
4,500,000 đ
Mã số
BB002
Bảo hành
18 tháng
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bóng bàn nhập khẩu

( Nhập khẩu )
4,900,000 đ
-
4,100,000 đ
-30%
Mua nhiều

Bàn bóng bàn nhập khẩu

( Nhập khẩu )
4,900,000 đ
-
4,100,000 đ
Mã số
BB003
Bảo hành
18 tháng
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bóng bàn TCL-D2

( Việt Nam )
4,200,000 đ
Mới
Quà tặng

Bàn bóng bàn TCL-D2

( Việt Nam )
4,200,000 đ
Mã số
TCL-D2
Bảo hành
N/A
Tình trạng
Còn hàng

Bàn bóng bàn Song ngư

( Nhập khẩu )
5,100,000 đ
Mua nhiều
Nổi bật

Bàn bóng bàn Song ngư

( Nhập khẩu )
5,100,000 đ
Mã số
BBSN-29
Bảo hành
12 tháng
Tình trạng
Còn hàng

Tin tức nổi bật

Hướng dẫn 2 cách đánh băng trong bida phăng
29/07/2017 - 09:00
Hướng dẫn 2 cách đánh băng trong bida phăng - Thế bi 2
Hướng dẫn cách đánh trô, kéo bida cơ bản
28/07/2017 - 09:00
Retro (hay còn gọi là trô, kéo) là kỹ thuật đánh cho bi chủ đi đến trước một quảng đường và quay ngược lại phía sau. Để đánh retro bida phải hạ thấp cầu tay và đánh vào phần dưới tâm của ...
Hướng dẫn kỹ thuật đánh sơn mỏng bida
27/07/2017 - 09:00
Đánh sơn mỏng bida là kỹ thuật khi đọc qua thì có vẻ thấy dài, có nhiều bước và hơi rối. Tuy nhiên các bạn chịu khó đọc, ghi nhớ và quan trọng là cố gắng tập luyện thật nhiều thì sẽ ...
Luật thi đấu Billiard Tree cushion - Bida 3 băng ( Carom 3 băng)
26/07/2017 - 09:00
Ngoài những điều luật chung của bida carom, trong bida carom 3 băng còn có 1 số quy định riêng như sau:
Luật thi đấu Billiard Libre - Bida tự do
25/07/2017 - 09:00
Billiard Libre - Bida tự do là một nội dung của bida carom, trong đó cơ thủ phải đánh bi cái trực tiếp hay gián tiếp trúng 2 bi mục tiêu thì ghi được 1 điểm, cơ thủ tiếp tục đánh cho đến khi đánh ...
Có thể bạn chưa biết luật thi đấu bida phăng
24/07/2017 - 09:00
Carom billiards ở Việt Nam gọi là bida carom. Luật chơi Bida Carom được quy định bởi Liên Đoàn Bida Thế giới - UMB (Union Modiale du Billard) và Hội Nghị Bida Châu Mỹ - BCA (Billiard Congress of America). Hôm ...
chia sẻ cách đánh bida gom bi sử dụng quy tắc 90 độ
21/07/2017 - 09:00
 Quy tắc 90 độ có nghĩa là khi bi chủ chạm vào bi thứ (bi 2) mà không có ép phê retro (bi chủ không xoáy ngược lại) hoặc không có ép phê culê (bi chủ không xoáy tới) thì bi chủ sẽ dội ra 1 góc ...
Cách cầm cơ và nhắm đánh bida
18/07/2017 - 09:00
Cầm cơ và nhắm đánh là một kỹ thuật chơi bida cơ bản mà người chơi cần phải nắm vững để điều khiển bi đến đích chính xác. Dưới đây là một số điểm cần chú ý ...