Luật thi đấu Billiard Tree cushion - Bida 3 băng ( Carom 3 băng)

Thứ tư, 26/07/2017, 09:00 GMT+7

Ngoài những điều luật chung của bida carom, trong bida carom 3 băng còn có 1 số quy định riêng như sau:

I. Cách đánh bi cái (bi chủ)

- Cơ thủ phải đánh bi cái chạm ít nhất 3 lần với 1 hay nhiều băng trước khi chạm vào bi mục tiêu thứ 2, nếu không thực hiện được thì sẽ bị xem như phạm lỗi. Có 3 trường hợp cụ thể như sau:

    + Bi chủ sau khi chạm vào bi cade thì phải chạm ít nhất 3 băng nữa rồi mới chạm bi còn lại,

    + Bi chủ chạm trước 3 băng rồi chạm lần lượt 2 bi còn lại

    + Bi chủ chạm trước 1 hoặc 2 băng sau đó chạm 1 bi rồi tiếp tục chạm thêm băng rồi chạm bi còn lại.

- Trường hợp bi cái nhảy lên một hay nhiều thành bàn, thành băng rồi quay trở lại bàn thì được xem như cú đánh hợp lệ và mỗi thành băng hay thành bàn sẽ được tính là chạm 1 băng.

- Nếu bi cái bị dính vào thành băng thì cơ thủ có thể đánh vào chính băng đó nhưng lần chạm đó sẽ không được tính, chỉ được tính ở những lần chạm tiếp theo.

II. Quy định về bàn, cơ, bi và vị trí đặt bi

- Thể loai bida 3 băng sử dụng bàn loại lớn, có sưởi, dùng bộ bi chấm (Bi trắng và vàng có 6 chấm đỏ xung quanh), cơ nặng hơn cơ đánh trong bida tự do.

- Về vị trí đặt bi quy định:
+ Bi đỏ: đặt ngay điểm đặt như trong luật bida Carom.
+ Bi chủ: đặt ngay điểm đề pa ban đầu của bi đối phương.
+ Bi đối phương: đặt ngay giữa bàn.

- Đặt lại bi khi bị dính hoặc rơi khỏi bàn:

+ Trường hợp bi văng ra ngoài: chỉ đặt bi đó lại 1 trong 3 vị trí đặt bi quy định. 2 bi còn lại giữ nguyên. (nếu 2 bi văng ra ngoài thì đặt lại 2 bi, bi còn lại giữ nguyên).

+ Trường hợp 2 bi dính (hay còn gọi là côn bi), trong đó có bi cái: Đặt 2 bi bị côn vào vị trí đặt bi quy định. Nếu điểm quy định bị chiếm chỗ thì bi chiếm chỗ đó sẽ được đặt lại tại điểm quy định như sau: Nếu là bi đỏ sẽ được đặt tại điểm đầu, nếu là bi của đấu thủ kia sẽ được đặt tại điểm giữa.