Hướng dẫn 2 cách đánh băng trong bida phăng

Thứ bảy, 29/07/2017, 09:00 GMT+7

Hướng dẫn 2 cách đánh băng trong bida phăng - Thế bi 2

* Cách đánh 1: (gom bi)

Đánh bi trắng (bi chủ) mạnh và dày 1/2 trái vào bi vàng (bi carde) để đẩy bi vàng chạy một vòng rồi gom về góc bàn. Bi trắng chạm 1 băng trúng bi đỏ (bi đích), đẩy bi đỏ về góc bàn cùng với bi vàng.

* Cách đánh 2:

Đánh bi trắng (bi chủ) vào bi vàng, sau đó bi trắng chạm 2 băng góc dậu chạy lên trúng bi đỏ.

 

‭0981.386.888